Je to pro každého

Výpočet výše důchodu zajímá každého. To co dostaneme se odvíjí od doby pojištění a našich výdělků. Do doby pojištění patří kromě zaměstnání i doba studia, péče o dítě, vojenská služba a případně náhradní civilní služba a také doba vedení na úřadu práce za určitých podmínek. Doba studia po 18. roku se hodnotí v délce maximálně 6 let pouze z 80 procent. Toto však od roku 2010 neplatí. Ostatní doby se započítávají plně.

Stále se debatuje

Stát má obavy, že nebude na důchody, proto se nastavení podmínek neustále mění. Cílem je ušetřit státní peníze. Soustřeďte se především na to, abyste byli pokud možno celý život pojištěni. Také výdělky jsou podstatným činitelem. Ovlivnit můžeme pouze procentní část výpočtu. Do této části se náleží kolem 11 tis. Kč z Vašeho průměrného měsíčního výdělku. To, co je nad, se redukuje. V současné době je první redukční pásmo zkráceno na 26%, a další na 22%.