Jak uspět v hodnocení pracovníků

Jste-li na vedoucí pozici a řídíte kolektiv více lidí, pak máte skutečně pozici poměrně obtížnou. Pokud nejste nováčkem, pak oplýváte zkušenostmi a moc dobře víte, jak na to. Určitě jste prošli kurzem či studiem v tomto oboru. Pokud ale začínáte, pak můžete uspět pouze za předpokladu kvalitně propracovaného hodnocení pracovníků. Ti jsou základním stavebním kamenem pro dosažení cílů firmy. Respektive jejich výkonnost. Tyto cíle musí být hlavně měřitelné a dosažitelné za souhlasu všech zúčastněných. Ale to už se jedná o odborné dovednosti, které získáte studiem.

Nestagnujte, vzdělávejte se

I když jste nováček nebo zkušený mezi manažery, nikdy se Vám nesmí stát, že zůstanete u stále stejných vzorců komunikace s podřízenými. Doba se valí kupředu a to, co platilo dnes, je zítra už dávnou minulostí! Vaším prvořadým úkolem je stále se sebevzdělávat a nezůstat ani o krok pozadu. To proto, abyste mohli totéž požadovat po svých podřízených. Krok napřed je pro Vás obrovskou výhodou pro kvalitní řízení lidských zdrojů. Nepřešlapujte na místě!